Contact opnemen

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op het gebruik van de website www.flipherraets.nl in eigendom van Flip Herraets Meubelen.

Maakt u gebruik van onze website, dan gaat u akkoord met deze disclaimer.

Informatie
Bij Flip Herraets Meubelen besteden we veel aandacht en zorg aan de informatie die we op de website plaatsen. We kunnen alleen niet garanderen dat de informatie op de website altijd juist, altijd volledig of altijd actueel is. Het gebruik van de site en de informatie die we daarop aanbieden is daarom voor eigen rekening en risico.
De aangeboden en gezonden informatie is uitsluitend bedoeld voor de persoon of eenheid als aanvulling op ons persoonlijk advies en kan dit persoonlijke advies niet vervangen. Ook kan de informatie vertrouwelijke gegevens bevatten waarop het zwijgrecht van toepassing is. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie of gezonden informatie van of op onze website of aan het gebruik van onze berekeningen. Bespreking, opnieuw verzending, verspreiding of ander gebruik van deze informatie dan aan de beoogde persoon of eenheid is verboden. Meningen, conclusies en andere informatie die niet gerelateerd zijn aan de activiteiten van Flip Herraets Meubelen dienen te worden beschouwd als niet verzonden of verstrekt. Flip Herraets Meubelen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook, veroorzaakt of voortvloeiend door gebruik van informatie van haar site en/of de daarop aangeboden informatie.

Intellectueel eigendomsrecht
Op alle informatie (tekst, beeld en programmatuur) van de site rust auteursrecht. De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de website en de op de aangeboden informatie berusten bij Flip Herraets Meubelen. Het is niet toegestaan om deze informatie te verveelvoudigen, te bewerken, aan het publiek ter beschikking te stellen of commercieel te exploiteren, zonder dat Flip Herraets Meubelen hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven. Bij vaststelling van een inbreuk hiervan zal een gerechtelijke procedure opgestart worden.

Wijzigingen voorbehouden
Flip Herraets Meubelen heeft het recht om de informatie die op haar site aangeboden wordt te allen tijde met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder hiervan een vooraankondiging te doen. Toepasselijk recht: Op de site van Flip Herraets Meubelen is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze site van Flip Herraets Meubelen of deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

OVER FH MEUBELEN

Specialist in projectinrichting

FH Meubelen is een modern specialist op het gebied van projectinrichting. We ontwerpen, leveren en produceren inrichting oplossingen voor o.a. leer-, zorg- en werk- omgevingen.

Wij creƫren door onze expertise en persoonlijke aanpak inrichtingen die passen bij het geen uw organisatie wil uitstralen. En net zo belangrijk: passend bij de mensen die ermee gaan werken.

Lees verder